Política de Privacidade, termos e condicións

Na presente Política de Privacidade establecense os termos nos que Tecelana  usa e protexe a información que lle é proporcionada polo seus usuarios no momento de utilizar o seu sitio web. Esta compañía está comprometida coa seguridade dos datos dos seus usuarios. Cando lle pedimos encher-los campos de información persoal coa que poida ser identificado, facémlo asegurando que só se empregará de acordo con termos deste documento. Nembargantes esta Política de Privacidade pode variar co tempo ó ser actualizada, polo que lle recomendamos e enfatizamos revisar continuamente esta páxina para asegurarse que está de acordo con estes cambios.

Información que é recollida

O noso sitio web poderá recoller información personal por exemplo: Nome,  información de contacto como a súa dirección de correo electrónica e información demográfica. Así mesmo cando sexa necesario poderá ser requerida información específica para procesar algún pedido ou realizar unha entrega ou facturación.

Uso de la información recollida
O noso sitio web emprega a información coa finalidade de proporcionarlle o mellor servicio posible, particularmente para manter un rexistro de usuarios, de pedidos no caso que aplique, e mellora-los nosos productos e servicios.  É posible que sexan enviados correos electrónicos periódicamente a través do noso sitio con ofertas especiais, novos productos e outra información publicitaria que consideremos relevante para vostede ou que poida brindarlle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados á dirección que vostede proporcione e poderán ser cancelados en calquera momento.
 Tecelana está altamente comprometida para cumplir co compromiso de mante-la súa información segura. Usamo-los sistemas máis avanzados e actualizámolos constantemente para asegurarnos que non exista nengún acceso non autorizado.

Cookies

Unha cookie refírese a un ficheiro que é enviado coa finalidade de solicitar permiso para almacenarse no seu ordenador, ó aceptar este ficheiro créase e a cookie serve entón para ter información respecto ó tráfico web, e tamén facilita as futuras visitas a una web recurrente. Outra función que teñen as cookies é que con elas as web poden recoñecelo individualmente e polo tanto brindarlle o mellor servicio personalizado da súa web. O noso sitio web emprega as cookies para poder identifica-las páxinas que son visitadas e a súa frecuencia. Esta información é empregada únicamente para análese estadístico e despois a información elimínase de forma permanente. Vostede pode elimina-las cookies en calquera momento dende o seu ordenador. Nembargantes as cookies axudan a proporcionar un mellor servicio dos sitios web, estás non dan acceso a información do seu ordenador nin de vostede, a menos de que vostede así o queira e a proporcione directamente. Vostede pode aceptar ou nega-lo uso de cookies, máis a maioría de navegadores aceptan cookies automáticamente pois serve para ter un mellor servicio web. Tamén vostede pode cambia-la configuración do seu ordenador para declina-las cookies. Si se declinan é posible que non poida empregar algúns dos nosos servicios.

Enlaces a Terceros

Este sitio web poidera conter enlacer a outros sitios que poideran ser do seu interés. Unha vez que vostede dea clic neses enlaces e abandoe a nosa páxina, xa non temos control sobre o sitio ó que é dirixido e, polo tanto, non somos responsables dos termos ou privacidade nin da protección dos seus datos neses sitios terceiros. Estes sitios están suxeitos ás súas propias políticas de privacidade polo cal é recomendable que os consulte para confirmar que está vostede dacordo con elas.

Control da súa información personal

En calquera momento vostede pode restrinxi-la recopilación ou o uso da información persoal que é recibida no noso sitio web. Cada vez que se lle solicite encher un formulario, pode marcar ou desmarca-la opción de recibir información por correo electrónio. No caso de que marcara a opción de recibir o noso boletín ou publicidad, vostede pode cancela-la en calquera momento.

Esta empresa non venderá, cederá nin distribuirá a información personal que sexa recopilada sen o seu consentimento, agás no caso de que sexa requerida por un xuiz cunha orde xudicial.

Tecelana resérvase o dereito de cambia-los termos da presente Política de Privacidade en cualquiera momento.

ReCaptcha

This service is used to secure web forms of our website and required if you want to contact us. By accepting it you agree to Google's privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics is a service used on our website that tracks, reports traffic and measures how users interact with our website content in order for us to improve it and provide better services.

Facebook

Our website allows you to like or share its content on Facebook social network. By activating and using it you agree to Facebook's privacy policy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrated videos provided by YouTube are used on our website. By accepting to watch them you agree to Google's privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrated videos provided by Vimeo are used on our website. By accepting to watch them you agree to Vimeo's privacy policy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrated tweets and share services of Twitter are used on our website. By accepting and using these you agree to Twitter's privacy policy: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Skype

Our website allows you to share its content on Skype social network. By activating and using it you agree to Skype's Consumers Terms: https://www.skype.com/en/legal/

PInterest

Our website allows you to share its content on PInterest social network. By activating and using it you agree to PInterest's privacy policy: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy/

Google Ad

Our website uses Google Ads to display advertising content. By accepting it you agree to the Google's privacy policy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en